Product ontwikkeling

Tilp is altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten. Kansen omzetten naar werkelijkheid. Bouwen vanuit inhoud en kwaliteit. Intelligentie toevoegen. Producten in de markt zetten die waarde toevoegen aan klanten gaat Tilp aan het hart.

Nieuwe methodiek voor functioneren en beoordelen

Een vaak gehoord geluid binnen bedrijven is dat de methodiek voor functioneren en beoordelingen niet het beoogde resultaat geeft. De jaarlijkse cycli worden dan helaas meer als werkverschaffing of noodzakelijk kwaad ervaren dan als een methodiek die de bedrijfsdoelstellingen en de ontwikkeling van de medewerkers inspireert. Zowel bij de ondernemer, de manager als de medewerker is ontevredenheid aanwezig. Er is behoefte aan een nieuwe methodiek die alle partijen tevreden stelt.

Tilp ziet het als een geweldige uitdaging hiermee aan de slag te gaan. Houd de site goed in de gaten voor updates of neem gerust contact met ons op!

Download visiedocument

De Sollicitanten Vergelijkingstool

Voor veel HR en MT leden blijft het lastig om sollicitanten op objectieve wijze te beoordelen en vervolgens ook goed met elkaar te kunnen vergelijken. En dat is jammer, want het aannemen en inwerken van nieuw personeel is een kostbare en tijdrovende aangelegenheid.

Daarom is het volgens Tilp tijd voor een nieuwe beoordelings- en vergelijkingsmethodiek die alle betrokken partijen  zijn binnen sollicitatie en detacheringstrajecten tevreden stelt. Vol overgave is Tilp aan de slag met deze leuke en waardevolle uitdaging. Houd de site goed in de gaten voor updates of neem gerust contact met ons op!

Download visiedocument