Over Tilp

De mens heeft gereedschap meegekregen om zich mee te kunnen onderscheiden, om impact mee te kunnen realiseren en om waardevol mee te kunnen zijn. Het zien en benutten van kansen en bouwen aan een betere toekomst is waar Tilp zich graag voor inzet.

Over Tilp

De mensheid heeft gereedschap meegekregen om zich mee te kunnen onderscheiden, om impact mee te kunnen realiseren en om waardevol mee te kunnen zijn. Het zien en benutten van kansen en bouwen aan een betere toekomst is waar Tilp zich graag voor inzet.

Missie

Missie

Tilp streeft naar waardecreatie. Zij beschouwt het als haar missie om waarde te creëren en waarde toe te voegen aan organisaties, individuen, systemen en concepten. Een continue drang tot leren en toepassen van (zelf)reflectie liggen hieraan ten grondslag.

Visie

Visie

Tilp gelooft in bouwen aan een betere wereld, op welke schaal dan ook. In de kern draait het voor Tilp om bijdragen leveren en impact realiseren:

  door klanten te begeleiden en te inspireren om die stappen te nemen die waarde toevoegen.
  door samen te werken met partners die complementair zijn.
  door aan nieuwe ideeën te werken en deze tot leven te brengen.
  door te analyseren, te structureren en mobiliseren.
  door dat momentum te creëren vanwaaruit de verandering vorm kan krijgen.

Onderscheidend zijn en van waarde zijn voor klanten en partners is wat Tilp elke dag nastreeft. Vertrouwen, verbinden en creëren nemen daarbinnen een centrale plek in.

 TILP staat voor
Transparant
Innovatief
Loyaal
Professioneel
 TILP gaat voor
Transformatie
Impact
Leiderschap
Power
 TILP staat voor
Toegewijd
Initiatiefrijk
Leergierig
Positief

Aanpak

Aanpak

De aanpak is afhankelijk van het type vraag dat u heeft. Hieronder krijgt u een beeld van hoe Tilp graag te werk gaat:

 Een Langlopende Opdracht (implementaties / projectmanagement / interim functies)

1) Intake Dit eerste oriënterende gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en het bespreken van de opdracht. De opdrachtinhoud en resultaatgebieden worden besproken. Bekeken wordt of wij qua visie op één lijn zitten. Er wordt onder meer stilgestaan bij uw verwachtingspatroon, de bedrijfsdoelstellingen en de bedrijfscultuur.

2) Keuzemoment Naar aanleiding van de intake beslist u of er voldoende basis en vertrouwen is het traject verder samen in te gaan. Zo ja, dan legt Tilp graag een modelovereenkomst aan u  voor.

3) Overeenkomst / Afstemming  Zodra de modelovereenkomst door beide partijen is ondertekend worden eventuele details verder samen uitgewerkt. De aard van de opdracht bepaalt de aanpak. Soms is het wenselijk om methodisch te werk te gaan en een plan van aanpak op te stellen. In andere gevallen is meteen helder wat er moet gebeuren en kan snel worden gestart.

4) Start
 Als de verwachtingen en afspraken over en weer geheel duidelijk zijn, kan worden aangevangen met de opdracht.

Kosten Voor het eerste gesprek en het opstellen van de offerte worden geen kosten in rekening gebracht. Overige werkzaamheden en de opdracht zelf worden op basis afspraken in de modelovereenkomst verrekend. Meestal is dit een combinatie van een uurtarief en een reiskostenvergoeding.  In bijzondere situaties kan een totaalprijs (fixed price) worden afgesproken, bijvoorbeeld bij een afgebakend project.

 Een Kort Adviestraject / Consultancy op uurbasis

1) Intake Dit eerste oriënterende gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en het bespreken van het adviestraject. Uw adviesvraag, uw verwachtingspatroon en de gewenste werkwijze worden besproken

2) Keuzemoment Naar aanleiding van de intake beslist u of er voldoende basis en vertrouwen is het traject verder samen in te gaan. Zo ja, dan brengt Tilp een offerte op maat uit.

3) Start Als de verwachtingen en afspraken over en weer geheel duidelijk zijn, kan worden aangevangen met het traject.

Kosten Voor het eerste gesprek en het opstellen van de offerte worden geen kosten in rekening gebracht. Overige werkzaamheden en de opdracht zelf worden op basis van het geldende uurtarief verrekend.

 Individueel Coachingstraject

Fase 1 (400 euro):
Fase 1 bestaat uit een tweetal uitgebreide sessies. In deze gesprekken neemt Tilp de coachvraag met u door en stelt uw persoonlijke kaart op. Tilp diept uw coachvraag uit om die met u samen om te zetten in één of meer doelstellingen.
Vervolgens adviseert Tilp u over de mogelijkheden voor fase 2: het daadwerkelijk bereiken van de gestelde doelstelling(en). Dit advies is natuurlijk vrijblijvend. Hebt u een goed gevoel bij de samenwerking, dan helpt Tilp u graag verder.

Fase 2 (persoonlijke offerte):
Tilp begeleidt u om uw coachingsdoelstelling te bereiken. Tilp informeert u vooraf over de duur en kosten van fase 2. U loopt dus géén risico op een onaangename verrassing waarbij tijd en kosten uit de hand lopen.

 Productafname

Bij de producten van Tilp wordt de werkwijze toegelicht en staan de kosten vermeld. In geval van bulkafname (grote aantallen) kan een staffel worden afgesproken. Ik verzoek u in dit geval contact op te nemen met Tilp.

 Productontwikkeling

Indien u Tilp vraagt een product voor u te ontwikkelen, zijn er verschillende werkwijzen denkbaar. Graag bespreekt Tilp met u de mogelijkheden in een vrijblijvend gesprek.

 Opdracht voor Conceptenhuis

In de meeste gevallen zal er eerst een vrijblijvend oriënterend gesprek plaatsvinden dat in het teken staat van wederzijdse kennismaking en het bespreken van uw vraag. Vertrouwelijkheid staat hierbij voorop. Na dit gesprek ontvangt een offerte met een voorgesteld aanpak en werkwijzen en is de keuze geheel aan u of we samen aan de slag gaan.

Uitingen van Tilp

Uitingen van Tilp

Een enkele keer wil Tilp nog wel eens de pen pakken en een stukje schrijven voor een blog, een tijdschrift, een lezing of op verzoek. Zo nu en dan deelt Tilp delen hiervan op haar site.

Het ontwikkelen van een eigen visie is van onschatbare waarde is; Het is het kompas waarop je je inhoud vormgeeft. Het is de ruggengraat waar je op terugvallen. Maar het mooiste is, te ervaren dat je ontwikkeling nooit stopt en ook je visie hierbinnen geen star gegeven hoeft te zijn. Juist die mensen die hun kwetsbaarheid kunnen tonen, zijn inspirerend voor anderen. Visieontwikkeling is als je je blijft openstellen voor de wereld een on-going proces, dat nooit stopt. Ondertussen geeft het in het nu ongelooflijk veel richting en is het een zeer effectief middel om als motor van een verandering te fungeren. Maar vergeet niet, “jouw waarheid” is slechts jouw waarheid en ook slechts jouw waarheid van vandaag. Alles is in beweging: jijzelf, jouw omgeving, de maatschappij, de context, etc. Je blijven openstellen, kritisch durven kijken naar jezelf en … , verder willen komen, in bewegen komen, evalueren, reflecteren is waardoor ons bewustzijn groeit waardoor je kennis en ervaring beter kunt plaatsen. Vandaag de beste versie van jezelf zijn, reflecteren en morgen nog weer je best doen.” Anne-Marijn Huizenga, eigenaar Tilp

“Voor veel mensen is “leren loslaten” een grote uitdaging. Als het lukt je echter lukt naar je gevoel te luisteren i.p.v. het te willen controleren, is de stap naar loslaten al voor de helft gezet. Een uitdrukking zegt dat gevoel verstikkend kan zijn. In de praktijk ervaar ik gelukkig vaak het tegenovergestelde. Als je gevoel durft te ervaren ontstaat juist helderheid is mijn ervaring. Als je ervaart hoe jij je verhoudt tot een situatie kan je hierin namelijk meer bewuste en betekenisvolle beslissingen leren nemen. Door stil te staan bij wat er in jezelf gebeurt zal je letterlijk ruimte gaan ervaren. En in die ruimte zal je tot de meest pure en verrassende inzichten komen. Je zoekt niet (meer) vanuit een behoefte tot controle, maar vanuit je kern. En voor je het weet maak je authentieke keuzes en handel je vanuit vertrouwen in plaats van uit controle.” Anne-Marijn Huizenga, eigenaar Tilp

“Strategisch denken is een eigenschap die voor ondernemers en bestuurders erg belangrijk is. Door strategisch denken bepaal je onder meer de koers, de scope en het onderscheidend vermogen van je organisatie.

Belangrijke competenties voor strategisch denken zijn:
 Onafhankelijkheid en Visie
 Creativiteit en Innovativiteit
 Besluitvorming en Besluitvaardigheid middels analyse en logica
 Omgevingsbewustzijn en Organisatiesensitiviteit

Toch lijkt er een discrepantie in bovenstaande competenties te zitten, want kan je strategisch denken nu beter baseren op logica of creativiteit? Persoonlijk geloof ik meer in het tweede. Laat ik dat toelichten.
Zonder creativiteit kom je niet tot innovatieve ideeën en oplossingen. Creativiteit gaat immers over het vermogen om iets nieuws te kunnen scheppen. Als je vertrekt vanuit de logica en de analyse zal je veelal binnen je eigen bekende kaders opereren wat tot gevolg heeft dat de wereld die je onderzoekt klein wordt.
Om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken als ondernemer zou je in mijn ogen op zoek moeten gaan naar nieuwe dingen, naar originaliteit, naar innovatie en naar de klantwens van de toekomst, naar een stukje revolutie. Daarvoor is lef en creativiteit nodig. Je moet buiten de bekende kaders durven treden en kunnen fantaseren en associëren. De ideeën die hieruit voortkomen vormen de basis en bepalen het succes van een onderneming.
Dat je vervolgens bij de besluitvorming je ratio gebruikt, en je uiteindelijke beslissing neemt met behulp van analyse en logica is absoluut wenselijk. Daarmee houd je grip op je bedrijfskundige processen en kan je risico’s beperken.” Anne-Marijn Huizenga, eigenaar Tilp