Diensten

Tilp is zakelijk gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders.

  Tilp verdiept zich in complexe organisatievraagstukken.
  Tilp luistert, vraagt door en werkt samen.
  Tilp geeft advies en creëert waarde.
  Tilp biedt rust, overzicht en structuur.

Diensten aanbod

INTERIM OPLOSSINGEN

Tilp heeft jarenlange ervaring op gebied van interim management, zowel in de lijn als binnen projectstructuren.
Dit kunt u onder meer verwachten van de interim professional: strategisch en bedrijfskundig inzicht, resultaatgerichtheid, onafhankelijkheid en persoonlijk leiderschap. De interim professional challengt, maakt zaken expliciet en werkt bovenal samen. Integriteit en vertrouwen staan centraal in de aanpak van Tilp.

Voorbeelden
interim bestuurder / directeur
interim projectmanager
interim processpecialist
interim consultant

IMPLEMENTATIES

Tilp verzorgt gedegen implementaties binnen bedrijven. Zo is er specifieke expertise aanwezig op het snijvlak van bedrijfskunde, procesmanagement en ICT. Vanuit een integrale focus en een duidelijke visie worden stakeholders betrokken. Analyse van bestaande en het ontwerp van de nieuwe procesgang vormt de sleutel tot de verandering. Het succes van een implementaties schuilt in de uiteindelijke landing op de werkvloer en het in stelling brengen van de juiste borgingsinstrumenten.

Voorbeelden
ict implementaties
procesoptimalisaties
fusies en integraties

ADVIES

Tilp geeft advies op gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfskunde, waardecreatie, procesanalyse en verandermanagement. Tilp (bege)leidt organisaties en projecten in de rol van extern adviseur, facilitator, projectleider of interim professional.

Voorbeelden
visie en strategieontwikkeling
besluitvormingstrajecten
organisatievernieuwing
bedrijfsscan

PROJECT MANAGEMENT

Vanuit een eenduidige visie doelen realiseren met een gemotiveerd team is waar Tilp naar streeft. Werken vanuit een heldere projectstructuur waarin scope, planning en verantwoording worden geborgd. Vanuit overzicht, met oog voor inhoud en proces. Concreet worden en tempo genereren is wat Tilp onderscheidt.

Voorbeelden
herziening ICT landschap
inregeling nieuwe diensten
certificeringstrajecten

FACILITATOR & COACH

Waarde creëren en waarde toevoegen is (wat Tilp betreft) waar het om draait. Met een achtergrond in leiderschapsontwikkeling, ondernemerschapscoaching, LEAN en de psychologie wordt samen besloten worden hoe een specifieke vraagstelling het beste kan worden aangevlogen. In de rol van facilitator en / of coach staat Tilp u of uw organisatie graag terzijde.

Voorbeelden
raad van advies
ondernemerschapscoaching
sparringpartner
lean trajecten

CONCEPTENHUIS

Conceptenhuis is een mooi speciaal plekje binnen Tilp. Hier staat “uw concept” centraal. Tilp fungeert in de rol waarin de meeste impact kan worden gerealiseerd: als sparringpartner, als advocaat van de duivel, als creator, als conceptueel bouwer, dan wel als coach. Samen wordt gekeken waar de behoefte ligt en welke spelers daarin de meeste toegevoegde waarde kunnen leveren.

Voorbeelden
challengen nieuwe proposities
concretiseren bedrijfsideeën
innovaties creëren
denktanks oprichten

Aanpak & Werkwijze

Aanpak & Werkwijze

Bij een verzoek voor de invulling van opdracht gaat Tilp als volgt te werk:

1) Intake Dit eerste oriënterende gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en het bespreken van de opdracht. De opdrachtinhoud en resultaatgebieden worden bepsproken. Bekeken wordt of wij qua visie op één lijn zitten. Er wordt onder meer stilgestaan bij uw verwachtingspatroon, de bedrijfsdoelstellingen en de bedrijfscultuur.
2) Keuzemoment Naar aanleiding van de intake beslist u of er voldoende basis en vertrouwen is het traject verder samen in te gaan. Zo ja, dan brengt Tilp een offerte op maat uit.
3) Afstemming Na goedkeuring van de offerte worden eventuele details verder samen uitgewerkt. De aard van de opdracht bepaalt de aanpak. Soms is het wenselijk om methodisch te werk te gaan en een plan van aanpak op te stellen. In andere gevallen is meteen helder wat er moet gebeuren en kan snel worden gestart.
4) Start Als de verwachtingen en afspraken over en weer geheel duidelijk zijn, kan worden aangevangen met de opdracht.

Kosten Voor het eerste gesprek en het opstellen van de offerte worden geen kosten in rekening gebracht. Overige werkzaamheden en de opdracht zelf worden op basis van het geldende uurtarief verrekend. In bijzondere situaties kan een totaalprijs (fixed price) worden afgesproken, bijvoorbeeld bij een afgebakend project. Wilt u een afspraak maken of meer informatie, neem dan contact op met TILP.