Ervaringen

Hieronder  leest u de ervaringen van en over Tilp. Dit is voor u onderverdeeld in het project portfolio, de referenties en de verdere achtergrond van Tilp.

Bent u juist benieuwd naar de visie en missie van Tilp? Kijk dan bij “Over Tilp”.

 Projectportfolio

 Project portfolio

Dit project portfolio biedt een overzicht van de grotere opdrachten die Tilp de afgelopen jaren heeft gedaan. Het betreffen adviestrajecten en interim opdrachten met een doorlooptijd van meerdere maanden.

Techniek Nederland (voorheen Uneto-Vni)

februari 2019 – heden

Opdracht: Interim Projectleider en Consultant

 onderzoek en data analyse naar alle contactstromen en  communicatiekanalen binnen de vereniging (telefonie, mail, website, webshop, social media, bezoeken, etc)

 faciliteren van klantreizen

 procesoptimalisaties inzake website, webshop, stroomlijnen contact en support

 ontwikkelen kennisdocument voor alle eerste- en tweedelijns communicatie

 uitwerken toekomstbeeld voor nieuw Contact Centrum

 advies inzake bedrijfscultuur, strategie en  innovatie

Active Health Group

januari 2017 – november 2018

Opdracht: Interim Projectleider en Consultant

 advies ten aanzien van strategische keuzes en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsconcepten
advies inzake diverse IT-gerelateerde business projecten:

 rooster- en planningsapplicatie
 business intelligence applicatie
 procestooling

 implementeren van nieuwe IT-functionaliteit (slimme formulieren, triages en vragenlijsten)
 advies inzake uitbreiding en migratie van ICT infrastructuur
 professionaliseren bedrijfsprocessen, interne auditering

KLM Health Services

april 2015 – oktober 2016

Opdracht: Interim Projectleider en Consultant

  (bege)leiden van RFP-traject voor nieuwe business software voor dienstverlening op gebied van reizen en gezondheid (medische keuringen en vaccinaties, verzuimbegeleiding en preventie,
internationale medische advisering)
  opstellen project plan, afstemmen deliverables, uitwerken kritieke pad
  maken en vertalen customer journeys en procesflows naar ICT blauwdruk
  deskundigheidsbevordering van medewerkers op gebieden van bedrijfskunde, procesmanagement, resource planning, workflow- en activiteitenmanagement.

Airport Medical Services

oktober 2014 – april 2015

Opdracht: Interim Projectleider en Consultant

  inventariseren / opstellen van ICT requirements voor nieuwe business software voor de Eerste Hulp, Ambulancedienst en Apotheek op Schiphol
  begeleiden selectieproces voor nieuwe business software inzake payrolling, hrm, finance, crm en project management
  implementeren van nieuwe business software inzake payrolling, hrm, werving en selectie, intranet en documentmanagement; toepassen van procesoptimalisaties (standaardisatie en optimalisatie); automatiseren en digitaliseren van werk.

KLM Health Services

oktober 2013 – oktober 2014

Opdracht: Interim Programmamanager

  project 1: faciliteren/begeleiden van teams en afdelingen volgens de LEAN methode; toepassen van proces redesign and procesoptimalisatie;
  project 2: visieontwikkeling en strategisch advies; vergroten meetbaarheid en beheersbaarheid van zakelijke
  project 3: inventariseren en opstellen van ICT requirements voor nieuwe business software; (bege)leiden van RFP-traject voor de aanschaf en implementatie van nieuwe ERP software.

KLM Health Services

februari 2013 – augustus 2013

Opdracht: Interim Projectmanager

  inregelen nieuw groot account (overheidsinstelling)

  bevorderen integrale dienstverlening

  doorvoeren procesoptimalisaties

  vergroten meetbaarheid van bedrijfsvoering

  strategisch advies

VieCuri Vitaal

september 2012 – juni 2013

Opdracht: Consultant & Procesoptimalisatie

  herontwerpen van primair proces

  herinrichting ICT systemen

  implementeren van procesoptimalisaties

  realiseren koppeling tussen diverse applicaties

  resultaatvergroting, winstoptimalisatie

Arbo Active

oktober 2011 – juli 2013

Opdracht: Strategisch advies en Consultancy

  strategisch advies
  consultancy en projectmanagement voor groot zakelijke klanten in de volgende branches:

 onderwijs
logistiek
gezondheidszorg

  innovatieprojecten en productontwikkeling

 Referenties

 Referenties

Brinio Veldhuijzen van Zanten, CEO, KLM Health Services

Wij hebben Anne-Marijn leren kennen als een toegewijd en kundig interim programmamanager in ons ICT-innovatietraject. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van de ICT blauwdruk, gevolgd door een keuzeproces van de juiste leverancier en vervolgens projectplan voor implementatie van het nieuwe systeem.
Daarnaast heeft zij een belangrijke procesmatige en inhoudelijke rol gespeeld bij re-design en de optimalisatie van de te automatiseren processen. Tot slot is Anne-Marijn een plezierige collega, gericht op samenwerking, maar met een duidelijke focus op het behalen van een vooraf vastgesteld eindresultaat.”

rabo

Anne Friedrick, Business Controller, Rabobank

Anne-Marijn is een persoon in wie creativiteit gepaard gaat met een heldere gestructureerde manier van denken en werken. Twee eigenschappen die je niet vaak met elkaar verenigd ziet. In combinatie met haar communicatieve vaardigheden is ze als geen ander in staat om snel te analyseren hoe zij het beste waarde toe kan voegen; en vindt ze een creatieve manier om dit te doen. Een plezier om mee te werken.

Kees Bouter, Operationeel Directeur, KLM Health Services

Anne-Marijn heeft binnen KLM Health Services gedurende vijf maanden een complex project geleid. Het project was gericht op het inregelen van een nieuwe zeer grote klant, waarbij de dienstverlening geleverd werd vanuit verschillende bedrijfsonderdelen van onze organisatie. Niet alleen de relatie met de klant heeft zij goed vormgegeven maar ook heeft zij, de verschillende bedrijfsonderdelen op één lijn gekregen om een kwalitatief zo goed mogelijk product naar de klant te leveren. Als projectleider komt Anne-Marijn het best tot zijn recht met de nodige vrijheid. Zij weet de voortgang van het project goed te bewaken en is duidelijk in haar terugkoppeling over de voortgang. In haar contacten is zij laagdrempelig en weet mensen makkelijk en goed te motiveren om aan projecten deel te nemen. Naast het behalen van de hoofddoelstelling van het project is het Anne-Marijn ook gelukt om een aantal nevenproducten te ontwikkelen die in het verlengde liggen van haar project en zeer waardevol zijn voor de organisatie. Belangrijkste kwaliteiten: Geweldige resultaten, Waar voor uw geld, Creatief.

accenture

Fleur Klijnsmit, Senior delivery and accountmanager, Accenture

Anne-Marijn Huizenga is very accurate and realizes what the consequences of her actions and those of her team are; she is always looking forward. And (almost) nothing slips her mind. She won’t forget what’s behind, because she want to learn from the past. She focussed on results & continous improvement, works very hard and developed perfect people management skills. Besides all that she is a pleasure to work with.

klm

Rob Koelewijn, Strategic HR, KLM

Samen met Anne-Marijn het afgelopen jaar meerdere projecten en onderzoeken gedaan. Onder flinke tijdsdruk heb ik haar leren kennen als een ambitieuze en hardwerkende vrouw. Ze weet goed wat ze wil en is open en direct in haar communicatie. Anne-Marijn is goed voor een scherpe discussie en tegelijkertijd een goede teamplayer.

Ron van Berlo, Directeur, WerkVitaal BV / VieCuri Votaal

Buiten dat ik de samenwerking als open en plezierig heb ervaren, is Anne-Marijn enorm gedreven om procesmatige – en kwalitatieve aspecten van de te leveren diensten optimaal te laten verlopen. Ze kan op analytisch niveau processen beoordelen, verbeteringen aanbrengen en bijpassende overdracht verzorgen.

Anthony van Ganzenwinkel, CEO / Owner, AMC N.V. Algemeen Metaal Constructiebedrijf & I.A.B. GmbH Industrie Anlagen Bau

Ik heb Anne-Marijn Huizenga leren kennen als een sterk analytisch persoon met een groot empathisch vermogen. Ze weet IQ en EQ uitstekend met elkaar te combineren om zo niet alleen het beste uit zichzelf te halen maar ook anderen te inspireren om hetzelfde te doen.

logo

Ernst Jan van de Velde, Legal adviser / Entrepreneur Green White Hotel

Anne-Marijn was my jobcoach in 2011. She is highly professional and works with a dedicated personal and creative commitment towards the objectives of her clients. Her integrity, enthusiasm, efficiency and time-management skills makes her most a distinctive coach!

 Verdere Achtergrond

 Verdere Achtergrond

Opleiding

De eigenaar van Tilp, Anne-Marijn Huizenga, heeft een tweetal geaccrediteerde opleidingen genoten:

  MBA (Master in Business Administration): Avans Plus
  Studie Psychologie: Universiteit van Utrecht

Binnen deze opleidingen heeft zij zich onder meer toegelegd op:

  Bedrijfskundig management
  Verander- en projectmanagement
  Bedrijfsstrategie en ondernemen
  Persoonlijk Leiderschap
  Klinische psychologie
  Gezondheidspsychologie

 Werkervaring

In de 10 jaar voorafgaande aan het eigen ondernemerschap heeft Anne-Marijn Huizenga gewerkt in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. Zij heeft in deze periode onder meer functies bekleed als kwaliteitsfunctionaris, als operationeel manager en als directielid. Belangrijke resultaten uit deze periode waren:

  Dagelijkse aansturing van een middelgrote arbodienst (adjunct directeur);
  Leidinggeven aan managers en personeelsleden binnen diverse teams / afdelingen;
  Coaching van leidinggevenden en werknemers;
  Advisering van ondernemers op bedrijfskundig vlak;
  Het integreren van bedrijven als gevolg van overnames;
  Advisering van bedrijven bij reorganisaties;
  Het leiden van een 6-tal certificeringstrajecten: HKZ, ISO 9001:2008 & 6de richtlijn arbodiensten.
  Het ontwerpen en invoeren van een nieuw functie- en loongebouw met bijpassende salariëring, alsmede de invoering van variabele prestatiegerichte beloning;
  De selectie en implementatie van nieuwe automatiseringssystemen;
  De ontwikkeling van software voor verzuimregistratie en verzuimmanagement voor arbodiensten;
  De ontwikkeling en het beheer van trainingsprogramma’s; Het geven van trainingen.

Aan samenwerkingspartners stelt Tilp hoge eisen gesteld qua kennis en ervaring.