Conceptenhuis

Conceptenhuis is een mooi creatief plekje binnen Tilp. Hier staat “uw concept” centraal.
Tilp fungeert in de rol waarin de meeste impact kan worden gerealiseerd: als sparringpartner, als creator, als advocaat van de duivel, als conceptueel bouwer, als coach, dan wel als verbinder.

Samen wordt gekeken waar de behoefte ligt en welke aanpak en welke spelers daarin de meeste toegevoegde waarde voor u kunnen leveren.

Concepten tot leven

 VRAAG
bedenken nieuwe innovatie

AANPAK
conceptvorming

MOGELIJKE WERKWIJZEN
warming up for the brain; brainstorm sessie; lean workout; business model canvas; mastermind bijeenkomst

VRAAG
concretiseren nieuwe idee

AANPAK
conceptontwikkeling co-creatie

MOGELIJKE WERKWIJZEN
convergeren & divergeren; 7 solutions game; concretiseren & structureren; reality check; come to action

VRAAG
product challenge

AANPAK
conceptdefinitie
conceptrealisatie

MOGELIJKE WERKWIJZEN
devils advocate game; value challenge; customer journey; waste elimination; strategy plan

VRAAG
behoefte denktank

AANPAK
verscherpen
verbinden

MOGELIJKE WERKWIJZEN
behoefte onderzoek; selectieproces; denktank bijeenkomst; cocreatie challenge; synergie spel

Werkwijze

Uw idee komt tot leven

Uw idee of concept staat centraal! Of het een business concept is of een concept van persoonlijke aard, Conceptenhuis gaat vol enthousiasme met u aan de slag. Het maakt niet uit of het gaat om een geheel nieuw idee of behoefte of dat juist gaat om de wens iets dat al bestaat aan te pakken en te veranderen. Het gaat erom dat er een frisse wind gaat waaien, dat u stappen zet en uw concept tot leven brengt! Als u wilt onderzoeken of uw concept levensvatbaar is en of u het voor mekaar kunt krijgen, dan bent u bij Conceptenhuis aan het goede adres.

U wordt gechallenged

Het zien en challengen van de mens achter een idee is uitermate waardevol. Als het idee niet klopt met zijn creator, dan is de kans groot dat een idee niet tot volledige bloei komt. Zo is het van belang dat de persoonlijke waarden, de visie en het te kiezen qua structuur aansluiten. Het idee en de creator dienen als het ware 1 te worden in DNA. Door hier vroegtijdig mee aan de slag te gaan wordt het idee niet alleen beter, maar ook een stuk kansrijker te slagen. Des te beter je jezelf kent, des te beter kan je je idee begeleiden, omdat je weet waar je talenten en omissies liggen.

Aan de slag?

Het conceptenhuis is de plek of het platform waar voor elke vraag een aanpak op maat wordt bedacht. Omdat iedere vraag een ander aanpak vergt is het lastig op voorhand duidelijkheid te geven over het traject en de bijbehorende kosten. Maar wees gerust, Conceptenhuis denkt hierin uiteraard met u mee en houdt rekening met uw mogelijkheden.
In de meeste gevallen zal er eerst een vrijblijvend oriënterend gesprek plaatsvinden dat in het teken staat van wederzijdse kennismaking en het bespreken van uw vraag. Vertrouwelijkheid staat hierbij voorop. Na dit gesprek ontvangt een offerte met een voorgesteld aanpak en werkwijzen en is de keuze geheel aan u of we samen aan de slag gaan.

Samenwerkingen

Binnen conceptenhuis wordt met samengewerkt met partners. Afhankelijk van de vraag wordt samen bekeken of het wenselijk is samenwerkingspartners te betrekken. Tilp hecht grote waarde aan samenwerkingen, maar stelt ook duidelijke voorwaarden aan haar partners, waaronder:

     visie en resultaatgerichtheid
      aantoonbare toegevoegde waarde
     complementaire expertise
     klantgerichtheid en professionaliteit
     betrouwbaarheid

Uit samenwerkingen komen vaak verrassende resultaten. Daarom wordt beoogt die mensen samen te brengen waartussen synergie wordt verwacht. Pas als een samenwerking meer oplevert dan de som der delen (ieders afzonderlijke inspanning) is ons doel bereikt.

Ervaringen

Johan Maigret – Inner Brain Control

“Anne-Marijn Huizenga (heb ik ervaren als  iemand die vanuit een doortastende observatie de huidige situatie goed kan analyseren, aanscherpen en overzien. Op een stimulerende wijze is ze vervolgens in staat om met een bijzonder creatief vermogen verbindende inzichten te lanceren. Ze doet dit op een manier waarbij jezelf de regie blijft houden. Voor mij was haar input erg waardevol voor mijn huidige en toekomstige ontwikkelingen in mijn ondernemerschap.”

Lisette H. – Branding expert, Image developer – 3D artist

Conceptenhuis heeft mij geholpen anders naar mijzelf en naar mijn werk te kijken. Hierdoor ben ik mijzelf en mijn werk anders gaan positioneren in de markt. Als digitaal kunstenaar en beeldontwikkelaar bied ik nu ook integrale brandingconcepten aan bedrijven aan.

Hierdoor zijn mijn kansen vergroot, zeker in de zakelijke markt. Ik ben Anne-Marijn hiervoor heel dankbaar. Alleen was dit mij niet gelukt.”